Heeft u een kortingscode?
 

Heeft u een
kortingscode?

Vul hier uw code in

verzenden X

Schrijf in op onze
preventienieuwsbrief

inschrijven


Waarom doen we dit?

Als verzekeraar, specifiek dan als brandverzekeraar, komen wij, KBC Verzekeringen,  spijtig genoeg al te vaak in aanraking met de pijnlijke gevolgen van een brand.  We zien letterlijk alle schade die hiervan het gevolg is, en dat blijft jammerlijk niet altijd bij puur materiële schade aan het studentenverblijf of de inboedel.  Zware lichamelijke letsels of een verlies laten steeds zichtbare en emotionele littekens na.  De menselijke gevolgen zijn voor de slachtoffers en hun naasten erg pijnlijk voor het leven.  De brand in Leuven van januari 2014, waarbij twee dodelijke slachtoffers vielen, ligt iedereen nog vers in het geheugen.

Juist omwille van die zware gevolgen en vaak onvermijdbaarheid van drama's, vindt KBC Verzekeringen het belangrijk om vanuit haar DNA als preventiegerichte verzekeraar én haar maatschappelijke rol, mee in te zetten op brandpreventie samen met de partners: Brandweer Vlaams-Brabant Oost, Stad Leuven, KUL Studentenvoorzieningen, Stichting Brandwonden én LOKO, de studentenkoepel. We zijn ervan overtuigd dat blijvende sensibilisering de mensen, hier dan specifiek studenten, hun ouders én verhuurders,  kan aanzetten tot gewijzigd en bewuster brandveilig gedrag.  Preventie loont, daar zijn we zeker van, om veel menselijk leed te voorkomen.

We steunen dit project met volle overtuiging, enerzijds om brandveiliger gedrag te realiseren en anderzijds om onze lokale betrokkenheid met studentenstad Leuven te accentueren. 

De eenvoudige en toegankelijke boodschap over hoe om te gaan met rookmelders en de vluchtwegen, moet aankomen, zowel bij de student als de verhuurder.  Kleine gedragsveranderingen kunnen een immens verschil maken op het einde van de dag: test je rookmelder, spreek af met je kotgenoten welke de vluchtwegen zijn…
We zijn verheugd dat ook studenten in de realisatie van het filmpje een prominente rol hebben genomen.  Een filmpje door en voor studenten! Dit moet mee zorgen voor een grote gedragenheid onder de studenten.

Bij iedere brand, ieder slachtoffer minder, slagen we in ons gezamenlijk opzet: een brandveilige leefwereld.  Het project getuigt van een verbondenheid op een actueel thema, wij danken dan ook alle partners die tot dit mooie project hebben bijgedragen.

Meer info over de KBC brandverzekering

Tip huurder/student

(Brand)Veilig op KOT!
Studentenkamer huren - Brandveiligheid onder de radar

Bij de start van het academiejaar zijn studenten en hun ouders massaal op zoek naar de meest geschikte studentenkamer. De meest voorkomende parameters bij deze zoektocht zijn ligging, grootte, comfort en natuurlijk de huurprijs. De veiligheid van het gehuurde kot wordt daarbij vaak over het hoofd gezien. Zowel studenten als hun ouders houden vaak onvoldoende rekening met brandveiligheid wanneer ze een studentenkamer in overweging nemen.

Nochtans is de afgelopen jaren bewezen hoe belangrijk de (on)veiligheid van een studentenkot is. (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140131_003)

Om hier blijvend rond te sensibiliseren hebben de Brandweerzone Vlaams Brabant Oost, de stad Leuven, KU Leuven Studentenhuisvesting in samenwerking met KBC Verzekeringen een video gemaakt om de aanpak van brandveiligheid op studentenkoten onder de aandacht te brengen. In deze video komen de volgende belangrijke aandachtspunten naar voor:

 • Zijn er (voldoende) rookmelders aanwezig in de studentenkamer / gebouw?
 • Hoe met deze rookmelders aan de slag?
 • Is er een (makkelijk bereikbare) evacuatie route?

Deze video helpt studenten en hun ouders om rekening te houden met brandveiligheid in de zoektocht naar een studentenkamer.

Download de brandveiligheid checklist

Tip verhuurder

Brandveiligheid: de 10 belangrijkste aandachtspunten voor een “kotbaas”

1. Hangen er rookmelders in de kamers en de evacuatiewegen? Controleer regelmatig of deze nog werken door  op de testknop van het toestel te drukken.

Voor gebouwen met

 • meer dan 2 bouwlagen en meer dan 20 bewoners
 • of meer dan 4 bouwlagen ongeacht het aantal bewoners

moet een automatische branddetectie-installatie in de woning geplaatst worden.

2. Elke bouwlaag, waarop zich kamers bevinden, moet over ten minste 2 vluchtmogelijkheden beschikken. Voor de kamers aan de achterzijde van de studentenwoning, die niet bereikbaar zijn voor de ladderwagen van de brandweer, dient een brandladder geplaatst te worden. Zorg ervoor dat er geen fietsen, bierkratten, vuilniszakken en andere overbodige meubels in de trappenhal of gang worden geplaatst. Ook elektrische toestellen (o.a. frigo’s, microgolfoven) horen omwille van brandgevaar niet thuis in de trappenhal.

3. Per bouwlaag dient er minstens 1 brandblusser op een centrale plaats voorzien te worden en in elke keuken dient een branddeken te hangen.

4. Glas in kamerdeuren en de keukendeur is niet toegestaan.

5. Noodverlichting dient voorzien te worden in de gangen en trappenhal. Schakel de elektriciteit uit om te controleren of alle armaturen nog goed functioneren.

6. Het is aan te raden om op de voordeur een slot met draaiknop te plaatsen. Het afsluiten van de voordeur is belangrijk om ongenode gasten te weren maar bij brand moeten de bewoners snel naar buiten kunnen. Een slot met draaiknop maakt het mogelijk om de deur makkelijk af te sluiten en in geval van nood snel weer te openen.

Kan dit niet gerealiseerd worden?  Zorg dan voor een plaats waar een sleutel gelegd kan worden dicht bij de deur.           

7. In de kelderverdieping mogen geen kamers of studio’s ingericht worden.

8. De toegangsdeur naar de ruimte met de centrale verwarmingsinstallatie op stookolie dient uitgerust te worden met een deurpomp. Deze deur heeft een brandweerstand van een half uur. Branddeuren kan men herkennen aan de labels die aangebracht werden op de zijkant van de deur langs de zijde van de scharnieren. Oudere branddeuren kunnen voorzien zijn van één label in een ronde of een langwerpige uitvoering.

Indien er een automatische blussing wordt voorzien op de stookoliebrander is dit niet nodig.            

9. Lokalen waarin gastoestellen zijn geplaatst die de lucht van het lokaal zelf gebruiken, moeten voorzien zijn van een verluchtingsopening van tenminste 150 cm². Deze toestellen zijn echter verboden op de kamers en badkamers. Hier worden enkel gesloten gaswandketels toegelaten (type C). Dit type van toestel maakt geen gebruik van de lucht aanwezig in de ruimte. De gasleidingen moeten geel geverfd zijn.

10. Overloop met de bewoners alle veiligheidsvoorschriften. Volgende items dienen zeker aan bod te komen:

 • de wijze van alarmering en evacuatie van het gebouw
 • het noodnummer 112
 • wat te doen bij een gasreuk?
 • correct gebruik van de veiligheidsvoorzieningen
 • mijn rookmelder piept, wat nu?
 • uitschakelen van elektrische toestellen bij afwezigheid

Voor een exhaustief overzicht van de wettelijke bepalingen, gelieve uw lokale brandweer te contacteren.