Heeft u een kortingscode?
 

Heeft u een
kortingscode?

Vul hier uw code in

verzenden X

Schrijf in op onze
preventienieuwsbrief

inschrijven
Ik ben geen klant van KBC, kan ik dan toch hier een order plaatsen?

Jazeker, de Moeders Preventiewinkel is voor iedereen toegankelijk.

Moet ik nog verzendkosten betalen?

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Per order geldt een vaste bijdrage in de verzendkosten. U betaalt het volledige bedrag vooraf en hoeft dus nooit bij levering nog een bedrag bij te betalen. 

Mijn artikel is defect. Hoe te handelen?

Neem contact met ons als uw artikel niet goed functioneert, incompleet is of als u niet tevreden bent. We zorgen er dan voor dat dit opgelost wordt! Uw factuur van de Moeders Preventiewinkel is tevens uw garantiebewijs. 

Mijn order is in zijn geheel nog niet geleverd. Wat kan ik doen?

Een order wordt in de regel in maximaal 10 werkdagen bezorgd. Neem alstublieft contact met ons als deze termijn verstreken is en u nog geen bericht van levering hebt ontvangen. U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

Een deel van mijn order is nog niet geleverd. Gaat dat wel goed?

Meerdere leveranciers zijn betrokken bij de levering van uw order. Als uw order uit meerdere artikelen bestaat, kan het zijn dat de artikelen door verschillende leveranciers verwerkt worden en uw order ook uit meerdere leveringen bestaat.
 
Ik heb mijn order betaald maar nu wil ik deze annuleren. Wanneer krijg ik mijn geld terug?

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze terugbetaling kunnen voldoen door middel van overschrijving. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen (met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking) onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen, maar je dient dan wel gebruik te maken van de door ons voorgestelde transportwijze.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (dit is 24+ NV, gevestigd te Roderveldlaan 4, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer BE 895.810.836, met telefoonnummer 0032 (0)16 43 25 11 en 
e-mailadres webshop@kbcpreventieshop.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Zonder hiertoe verplicht te zijn, kun je hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat u elektronisch kan invullen en opsturen via onze website www.kbcpreventieshop.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.


Terug naar Vraag en Antwoord.