Heeft u een kortingscode?
 

Heeft u een
kortingscode?

Vul hier uw code in

verzenden X

Schrijf in op onze
preventienieuwsbrief

inschrijven
Deze Verkoopsvoorwaarden vormen de overeenkomst tussen jou en 24+ NV ("wij" / "ons"), de uitbater van Moeders Preventiewinkel. Door een bestelling te plaatsen op deze website, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden. 

1 Prijzen

De op deze website geafficheerde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten (die afzonderlijk worden weergegeven tijdens het bestelproces en alvorens je de bestelling plaatst). 

Tenzij uitdrukkelijk aangegeven voor specifieke producten, worden er door ons geen andere kosten aangerekend. 

2 Betaling, levering en afhaling

Wij bieden je verschillende mogelijkheden aan om je bestelling online te betalen. Jij kiest zelf welke betaalmethode je verkiest. Je dient hiervoor uiteraard over het vereiste betaalmiddel te beschikken.

Hoewel wij alles in het werk stellen om bestellingen doorgaans binnen de tien werkdagen na bestelling te leveren aan het door jou gekozen Kiala afhaalpunt, kan het gebeuren dat leveringen soms langer op zich laten wachten. Hou er ook rekening mee dat een bestelling van verschillende producten mogelijkerwijze in verschillende keren zal geleverd worden. 

Indien levering binnen de 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst onmogelijk is, dan hebben zowel jij als wij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Je kan je bestelling ophalen in het Kiala afhaalpunt dat je hebt gekozen tijdens het bestelproces. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via email op het adres dat je hebt opgegeven tijdens de bestelling. Wij leveren niet bij je thuis.

3 Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het door jou geselecteerde Kiala afhaalpunt: 
  • (a) het goed fysiek in bezit krijgt, of
  • (b) wanneer je in dezelfde bestelling meerdere goederen hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (dit is 24+ NV, gevestigd te Roderveldlaan 4, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer BE 895.810.836, met telefoonnummer 0032 (0)16 43 25 11 en 
e-mailadres webshop@kbcpreventieshop.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Zonder hiertoe verplicht te zijn, kun je hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat u elektronisch kan invullen en opsturen via onze website www.kbcpreventieshop.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze terugbetaling kunnen voldoen door middel van overschrijving. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen (met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking) onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen, maar je dient dan wel gebruik te maken van de door ons voorgestelde transportwijze.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4 Aansprakelijkheidsbeperking

Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid zal, in de mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (1) 50 EUR; of (2) het totaalbedrag van de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot de schade. 

5 Wettelijke waarborg en diensten na verkoop

Wij willen je er attent op maken dat wij, als verkoper, en in toepassing van artikel 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk zijn t.a.v. jou voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Indien je van oordeel bent dat een dergelijke gebrek aan overeenstemming bestaat, vragen wij je dit aan ons te melden binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag wanneer je dit gebrek vaststelt.

U kan ons steeds contacteren via de hogervermelde contactgegevens voor vragen in verband met diensten na verkoop.

6 Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank 

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor zover toegelaten door het toepasselijke recht, zullen eventuele geschillen worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Antwerpen.

7 Relatie met KBC Verzekeringen NV

Moeders Preventiewinkel wordt ten behoeve van KBC Verzekeringen NV uitgebaat door 24+ NV, gevestigd te Roderveldlaan 4, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer BE 895.810.836, met telefoonnummer 0032 (0)16 43 25 11 en e-mailadres webshop@kbcpreventieshop.be. 24+ NV is een joint venture van de KBC groep en VAB.